Научно-методическая тема учителей математики

Розвиток математичної обдарованості учнів в закладах освіти сільської місцевості

04.11.10

ІІ ЗАСІДАННЯ (грудень)

Математичній освіті школярів – якісно новий рівень

1.Технологія групової навчальної діяльності школярів при викладанні мате-матики як засіб формування соціаль-ної компетентності особистості.
2.Відкритий урок з алгебри 9 клас «Квадратична функція».
3.КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної про-грами підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.
4. Обговорення завдань та результатів олімпіади з математики І (шкільного) та ІІ (районного) етапів.
5. Огляд новинок літератури.

1 коментар: